Priprema upisne kampanje

Sastanak grupe dionika za pripremu plana promocije i dogovora za predstojeću upisnu kampanju, 1. ožujka 2018.

Dana 1. ožujka 2018. u ŽK Varaždin održan je sastanak grupe dionika u okviru projekta Learning by Doing povodom pripreme plana promocije i dogovora za predstojeću upisnu kampanju učenika u srednje škole, te izradu video materijala – kratkih promo filmova za promociju strukovnih zanimanja i tiskanih promo materijala – brošura, letaka, postera i sl. kao podrška srednjim školama i tvrtkama u promociji deficitarnih strukovnih zanimanja.